7

Turveier

Nå blir det turveier til alle grender!

Prosjektet ”Herregårdsveier for en ny tid” er nå fullført. Ørland har på grunn av det fått omlag en mil nye turveier som forbinder Austrått og Rusasetvatnet og som har gitt ørlendingene nye friluftsområder langs vassdragene i herregårdslandskapet. Vi skal nå bygge turveier til alle grender i østre Ørland. Både Uthaug, Døsvika, Opphaug, Røstadhaugan, Skankegrenda. Ottersbo, Brekstad og Hovde skal kobles til turveisystemet. Vi vil arbeide for å tilgjengeliggjøre og ruste opp både spesielle naturverdier og kulturminner langs de nye turveiene. Dette prosjektet er nå startet opp og er finansiert av Ørland kommune og Miljødirektoratet. Vi vil arbeide for at også de vestre grendene på Ørland med sine attraksjoner samt Ervika og Botngård kan knyttes til vårt nye system av turveier i årene som kommer.

 

Hesteavtalen

 

_
_
_