Styret

Randi Wenche Haugen: Styreleder
Snorre Glørstad: Nestleder
Henning Johansen: Styremedlem
Randi Spets: Styremedlem
Geir Jarle Sirås: Styremedlem
Jon Suul: Styremedlem
Bjørn Henrik Solbue: Styremedlem
Gunnhild Tettli: Styremedlem, ansatterep.
Dagfinn Aune: 1. varamedlem
Knut Sigurd Ljøkelsøy: 2. varamedlem
Ingunn Solem: Vara ansatterep.Som følge av de nye nasjonale retningslinjene for å hindre smitte av koronaviruset blir Ørland Kultursenter stengt inntil videre og ingen forestillinger blir gjennomført.
_
_
_