Piano

Bli kjent med instrumentet og utvikle grunnleggende ferdigheter.

Mål:

  • Skape egeninteresse og motivasjon gjennom individuell tilpasning av lærestoff.
  • Stimulere kreativitet gjennom komposisjon, improvisasjon og sjangerbredde.
  • Skape grunnleggende noteforståelse og fingertekniske ferdigheter.
  • Utvikle rytmesans og gehør gjennom lytteøvelser og akkompagnement.

Krav:
Alle elever må ha tilgang på eget instrument, enten akustisk eller elektrisk piano/keyboard.
Gode øvingsrutiner bør innarbeides, og foresatte har et medansvar for at eleven stiller forberedt til timen.
Det oppfordres til deltakelse på prosjekter og konserter, men dette tilpasses individuelt.

Lærer:
Anders Marøy
Kulturskolelærer piano
Mob. 466 62 366
Send epost

Undervisning på Brekstad og Bjugn.