Priser

Elevavgift betales to ganger i året, og sendes ut sist i semesteret.
Voksne elever betaler dobbel elevkontigent.

Familier som har lav inntekt kan søke om friplass på kulturskolen for sitt barn. Friplass tildeles etter søknad etter at elevplass er tildelt. Søknaden skal inneholde begrunnelse og vil bli individuelt vurdert.
 

PRISER PR. ÅR:
Priser er justert pr. 01.01.2023

  • Instrumental-og vokalopplæring 3.500 pr. år
  • Gruppeaktiviteter kr 3.000,- pr. år
  • Visuelle kunstfag inkl. materialer kr. 3.500 pr. år
  • Treningsgrupper for voksne kr. 3.000.- pr. år.
  • Kortkurs pris fastsettes pr. kurs
  • Instrumentlån kr. 500,- pr. år

Søskenmoderasjon:

  • Barn 1 betaler 100% av elevkontingenten

  • Barn 2 betaler 70% av elevkontingenten

  • Barn 3 betaler 60% av elevkontingenten

  • Barn 4 (og flere) betaler 50% av elevkontingenten