Priser

Kulturskolen gir 30% moderasjon for 2. elevplass og 50% moderasjon for de påfølgende. Voksne elever betaler dobbel elevkontigent. Elevavgift betales to ganger i året, og sendes ut sist i semesteret.

Familier som har lav inntekt kan søke om friplass på kulturskolen for sitt barn. Friplass tildeles etter søknad etter at elevplass er tildelt. Søknaden skal inneholde begrunnelse og vil bli individuelt vurdert.

Priser pr. år: Priser er justert pr. 01.01.2020

  • Instrumental-og vokalopplæring 3.100 pr. år
  • Gruppeaktiviteter kr 2.600,- pr. år
  • Visuelle kunstfag inkl. materialer kr. 3.100 pr. år
  • Kortkurs pris fastsettes pr. kurs
  • Instrumentlån kr. 500,- pr. år