Skøyter

Kulturskolen tilbyr et bredt tilbud innenfor både nivå og sjanger, fra lekbaserte aktiviteter for førskolebarn, for grunnskoleelever, samt kunstløpstrening for ungdom og voksne.

Nybegynnere vil lære grunnleggende bevegelseslære (gå, rulle, løpe, hoppe og snurre), rytme, lytting og mestring. Til de yngste brukes også is-leker (som f. eks «frysleken») som tilnærming til faget.

Viderekommende elever vil få jobbe med improvisasjon, koordinasjon, lytting, rytme, innøving av program med tekniske øvelser og trinn på høyere nivå, samt delta i egenvurdering, vurdering ved hjelp av videopptak og vurdering av hverandre.

Vladimir Starostin
Kulturskolelærer skøyter, Fosenhallen
478 82 606 
Send e-post