Slagverk

Slagverkundervisning i Ørland Kulturskole foregår i individuelle timer. I noen samspillsammenehenger lager vi ofte grupper av trommeslagere. Totalvurdering av undervisningsform gjøres av lærer i samarbeid med elever/foresatte.

Læringsmål:

  • Grunnleggende teknikk og enkel taktforståelse
  • Kunnskap til forskjellige rytmer
  • Beherske forskjellige grunntakter med enkle overganger
  • Stimulere til kreativitet og overskudd gjennom gehørsbasert undervisning, innlemmelse av elevenes egne musikalske interesser, samspillsprosjekter.
  • For slagverkelever fra Ørland barne- og ungdomskorps inngår grunnleggende notekunnskap og orkesterforståelse.

Slagverkundervisning skiller seg ut fra undervisning i mange andre instrumentgrupper fordi instrumentet som regel ikke er et solistinstrument men heller et orkester, band og korpsinstrument. Undervisningen legges derfor ofte opp til bruk sammen med andre instrumentgrupper. Elevene oppfordres til å komme med innspill i forhold til egne musikalske interesseområder og stilarter. Lærer spiller ofte bass og synger sammen med de ferske elevene for å gi disse et gjenkjennende musikalsk uttrykk på undervisningen.

Hallvard Mjøen
Kulturskolelærer slagverk
Mob. 476 43 323