Søk/si opp elevplass

INNMELDING:
I Ørland kulturskole kan du melde deg inn via Speedadmin.
Speedadmin er et nettsted hvor vi administrerer alle våre elever og vår undervisning.

Lenke: https://nooerland.speedadmin.dk/tilmelding#

UTMELDING:
Logg inn på elevens egen side i Speedadmin, der finner du en lenke til utmelding.

FRISTER: Inn- og utmeldinger må skje innen 15. mai for vår semesteret og 1. desember i høstsemesteret.

FAKTURA
Elevavgift betales to ganger i året, og sendes ut i siste halvdel av semesteret.

BINDENDE PÅMELDING
Søknaden er bindende fram til eleven er utmeldt. Utmelding må skje skriftlig innen 15.05. for høstsemesteret og 01.12. for vårsemesteret. Det kreves elevavgift for påbegynt semester. Elever som uteblir til undervisning mer enn tre ganger uten skjellig grunn kan miste plassen og likevel måtte betale elevavgift. Kulturskolen plikter ikke å gi igjen timer til elever som har vært fraværende. Dersom vi ikke klarer å skaffe vikar, og det blir flere enn 3 avlysninger av timen i løpet av semesteret gies det kompensasjon for dette.

 Ved spørsmål kontakt oss på mail kulturskole@orland.kommune.no