Talentlab

HVA ER TALENTLAB?

Talentlab er et fordypningsprogram for kulturskoleelever på Fosen, innen dans, musikk, teater og visuell kunst. Her får man jobbe med teknikk og ulike sjangre innen sitt fagfelt. Læringsmål for Talentlab er basert på fordypningstilbudet skissert av Norsk kulturskoleråd, i rammeplan for kulturskolen.

Kulturskolene på Fosen er ansvarlig for Talentlab, med rektorkollegiet i spissen. En styringsgruppe bestående av fire, en innen hvert fagfelt står for planlegging og organisering, samt informasjon og dokumentasjon av Talentlab. Faggrupper innen hvert fagfelt er med på å planlegge og gjennomføre undervisningen på Talentlab.
Det vil i bli hentet inn en ekstern mentor innen hvert fagfelt.

Det er planlagt 4 helgesamlinger, to på høstsemesteret og to på vårsemesteret. I tillegg blir det jobbet fram mot en forestilling/utstilling til våren.

HVEM KAN BLI MED PÅ TALENTLAB?

Motiverte kulturskoleelever fra 12 år, som ønsker å lære mer innen sitt fagfelt. Yngre og eldre elever er også velkommen til å søke på Talentlab. Vi tar også i mot søknader fra elever som ikke er kulturskoleelever pr i dag. Disse vil få tilbud om oppfølging i den lokal kulturskolen.

 

HVOR FOREGÅR TALENTLAB?

Kick off, samlinger og forestilling/utstilling er fordelt likt mellom de tre kommunene, slik at det i løpet av året blir to treff i hver kommune.


HVORDAN MELDER MAN SEG PÅ?

Påmelding på mail: gunnhild.tettli@orland.kommune.no innen 15.09.
Husk å oppgi navn, adresse, alder og fag. Musikkelever oppgir i tillegg hvilket instrument de spiller.

 

HVA KOSTER TALENTLAB?

Det koster det samme som en elevplass i din lokale kulturskole.