Ungdomsklubber

I Ørland kommune er det tre ungdomsklubblokaler, en i Bjugn, en på Brekstad og Gaming i Bjugn. Klubben i Bjugn er lokalisert i kjelleren på Ørland Rådhus. Klubben på Brekstad heter Månen og er lokalisert ved Ørland Svømmehall /basishall.

Gaming på Nedre internat i Bjugn ved Fosen videregående skole.

Klubbene er åpne for barn og ungdom fra hele kommunen.

Bjugn Ungdomsklubb

Mandager 

14.30 - 17.30 for 5.-7. klasse

17.45 - 19.45 for 8. klasse - 1. vgs (2007)

20.00 - 22.00 for 10. klasse - 21år

AUSTRÅTT E-SPORT

Tirsdager 

18.00 - 20.00 for 5. klasse - 21år

20.00 - 22.00 for 1. vgs - 24år

Kjelleren på Nedre Internat i Bjugn

Månen Ungdommens Hus

Onsdager

14.30 - 17.30 for 5.-7. klasse

17.45 - 19.45 for 8. klasse - 1. vgs (2007)

20.00 - 22.00 for 2. vgs (2006) - 24år

Bjugn Ungdomsklubb

Torsdager 

20.00 - 22.00 for 2. vgs (2006) - 24år

På både Bjugn ungdomsklubb og Månen ungdommens hue er det gratis inngang og mat på klubbkvelder.
På Austrått e-sport er det gratis inngang.

Det som koster penger er varer i kiosk, der er prisene 10, 15, 20, 25 og 30 kr.

Bare ved større arrangement som popcorn party, skumparty osv som ikke er på klubben det kan være inngang.

Informasjon om hva som skjer på klubbkveldene finnes på disse plattformene:
snapchat: bjugnungdom  

Ungfritid:
Åpent en torsdag i måneden fra 18.00 – 20.00
16 år – 32 år har klubbkvelder.

  1. juni: Action Brekstad

Juli: Sommerferie stengt

  1. august: Månen ungdommens hus (Brekstad)
  2. september: Bjugn ungdomsklubb
  3. Oktober: Månen ungdommens hus (Brekstad)
  4. November: Bjugn ungdomsklubb
  5. desember: Månen ungdommens hus (Brekstad)

Ung fritid er et tilbud til ungdommer og unge voksne som ikke så lett kan ta i bruk eller etablere sosiale møteplasser på egen hånd. Det er et mål at det skal etableres nettverk mellom deltakerne og andre aktører på de ulike møteplassene. 

Du finner mer informasjon om denne aktiviteten og hva som skjer på klubbkveldene på facebook under navnet: Ung Fritid Ørland – medlemsgruppe


Bursdagsutleie:
Booking av bursdager: Bestill her!
Det koster kr. 850.- for å leie klubben til bursdag.