Visuelle kunstfag

På Ørland kulturskole har vi et eget atelier hvor det undervises i grupper på onsdager.

Ørland Kulturskole har i dag 3 grupper på kunstfag, med opp til 10 elever på hver gruppe. Undervisningen er onsdag kveld i en klokketime, med unntak av ungdomsgruppa som har 1 time og 30 minutter.
Undervisningen foregår både i fellesskap og individuelt.

Som overordnet mål skal elevene oppleve skaperglede i arbeid med materialer og visuell form. De skal utvikle kunnskap og erfaringer om de ulike materialer og teknikker. Utvikle sin egen visuelle uttrykksevne, gi form til egne ideer og utvikle et selvstendig uttrykk.

Elevene skal møte profesjonell kunst og kunstnere gjennom kultursenterets eget galleri "Galleri Hans". Dette vil gir et innblikk i deres tankegang og kunstneriske arbeider som igjen fører til inspirasjon, engasjement og refleksjon hos elevene.
Elevene skal også selv delta i egne utstillinger og organiseringen rundt dette.
Gjennom den allsidige aktiviteten på kulturskolen samarbeider vi også med de andre fagområdene og deltar med sceniske uttrykk på forestillinger og konserter.

Gruppene arbeider både med to- og tredimensjonal form. 

Læringsmål. Det todimensjonale uttrykket:
Grunnleggende teknikker innen tegning, form og farge.
-Byant, kullstift, pastellkritt, blekk, akryl, primærfargene og blanding av disse, grafikk, tekstiltrykk/silketrykk, maling på lerret, maling på skulpturer, collage, foto og digitale media. Innføring i ulike papirkvaliteter. Passepartout-tilskjæring og montering i rammer.

Læringsmål: Det tredimensjonale uttrykket:
Grunnleggende teknikker innen skulptur og scenisk romforståelse. Behandling av ulike verktøy.
-Bruk av ståltråd og gips til å bygge skulptur, pappmasje, masker, scenografi/modellbygging.
For de som er interesserte eier vi symaskin og gir innføring i mønsterforståelse, klipp og søm.

Nina Gjølgasæther
Kulturskolelærer visuell kunst, Brekstad
Send epost