Om oss

Ørland Kultursenter er et av kystens vakreste kulturhus - et regionalt kultursenter for Fosen.

Kultursenteret er etter 1.1.2020 en del av Roret KF som favner all kultur og idrett i nye Ørland kommune. Vi drifter flere store prosjekter som Rusasetprosjektet, Reformasjonsprosjektet Austrått 1537 og Turveier til alle grender.

Alt vårt arbeide plasserer vi på tre «plattformer»:
HISTORIE - NATUR - KULTUR

Det vi gjør skal være ekte og uttrykke regionenes og landsdelens egenart. Vi skal være synlig og deltagende, alene og i samarbeid med andre aktører.

Fakta om huset:
Åpnet 14.02.2009. Arkitekter er PKA Arkitekter.
Huset er samlokalisert med (under samme tak som) Næringens hus, Ørland Kysthotell og trafikkterminalen.
Huset inneholder: Kino, bibliotek, Galleri Hans, Hannah Ryggen-senteret, store sal, blackbox, kulturskole, lydstudio, møterom og kafè.

Besøksadresse: Rådhusgata 6, 7130 Brekstad
Postadresse: Postboks 43, 7159 Bjugn

Tlf. 72 51 55 10

E-post: kultursenter@orland.kommune.no

Ørland Kultursenter KF
Organisasjonsnummer: 993 091 472
 

Kontaktpersoner:

Daglig leder
Hanne Falstad
Telefon: 930 40 017
Hanne.falstad@orland.kommune.no

Leder arrangement - booking
Christer Harøy
Telefon: 951 15 611
Christer.haroy(at)orland.kommune.no

Besøkssenter våtmark Ørland
Fagleder natur Audun Eriksen
Telefon: 471 70 454
audun.eriksen(at)orland.kommune.no

Bibliotek-/kinosjef
Hanne Tøfte
Telefon: 977 53 254
Hanne.Tofte(at)orland.kommune.no

Gallerier / Museum
Nina Gjølgasæther
Telefon: 95256264
Nina.Gjolgasaether(at)orland.kommune.no

Ørland Kulturskole
Gunn Kristin Ørsleie
Telefon: 911 03 162
Gunn.Kristin.Orsleie(at)orland.kommune.no

Teknisk leder
Knut Sundnes
Telefon: 971 76 965
knut.sundnes(at)orland.kommune.no

Salg/servering og utleie av rom
Bente Halsen
Telefon: 72 51 55 10 / 950 67 207
Bente.Skaget(at)orland.kommune.no