3

Om oss

Ørland Kultursenter er et av kystens vakreste kulturhus - et regionalt kultursenter for Fosen.

Kultursenteret er organisert som et kommunalt foretak. Vi drifter flere store prosjekter som Rusasetprosjektet, Reformasjonsprosjektet Austrått 1537 og Turveier til alle grender.

Alt vårt arbeide plasserer vi på tre «plattformer»:
HISTORIE - NATUR - KULTUR

Det vi gjør skal være ekte og uttrykke regionenes og landsdelens egenart. Vi skal være synlig og deltagende, alene og i samarbeid med andre aktører.

Fakta om huset:
Åpnet 14.02.2009. Arkitekter er PKA Arkitekter.
Huset er samlokalisert med (under samme tak som) Ørland rådhus, Ørland Kysthotell og trafikkterminalen.
Huset inneholder: Kino, bibliotek, Galleri Hans, Hannah Ryggen-senteret, store sal, blackboks, kulturskole, lydstudio, møterom og kafè.

Besøksadresse: Rådhusgata 6, 7130 Brekstad
Postadresse: Postboks 401, 7130 Brekstad

Tlf. 72 51 55 10

E-post: kultursenter@orland.kommune.no

Ørland Kultursenter KF
Organisasjonsnummer: 993 091 472
 

Kontaktpersoner:

Daglig leder
Gunn Kristin Ørsleie 
Telefon: 911 03 162
Gunn.Kristin.Orsleie(at)orland.kommune.no

Leder arrangement - booking
Christer Harøy
Telefon: 951 15 611
Christer.haroy(at)orland.kommune.no

Besøkssenter Våtmark – Ørland
Fagleder natur Ingrid Bjørklund
Telefon: 471 70 454
Ingrid.Bjorklund(at)orland.kommune.no

Bibliotek-/kinosjef
Hanne Tøfte
Telefon: 977 53 254
Hanne.Tofte(at)orland.kommune.no

Gallerier / Museum
Gunnhild Tettli
Telefon: 72 51 55 10 / 995 01 528
Gunnhild.Tettli(at)orland.kommune.no

Ørland Kulturskole
Nina Gjølgasæther - inspektør
Telefon: 952 56 264
Nina.Gjolgasaether(at)orland.kommune.no

Teknisk leder
Knut Sundnes
Telefon: 971 76 965
sunknut(at)online.no

Salg/servering og utleie av rom
Bente Halsen
Telefon: 72 51 55 10 / 950 67 207
Bente.Skaget(at)orland.kommune.no

Historie
Fagleder Historie Daniel Johansen
Telefon: 40283580                                                                                    
d.johansen.post(at)gmail.com   

 

 

_
_
_